Vidikom

Heinzelova 60, 10 000 ZAGREB 01/6055-262
Projektiranje

Projektiranje sustava tehničke zaštite obuhvaća:

1. Izrada snimke postojećeg stanja, procjene ugroženosti i elaborata tehničke zaštite;
2. Izrada glavnog projekta sustava zaštite;
3. Izrada projekta izvedenog stanja sustava zaštite;
4. Obuka korisnika;
5 Tehnički pregledi.

Osim što zakon obvezuje sve korisnike na izradu propisane dokumentacije, preporučujemo da se kao i prije izrade bilo kojeg drugog tehničkog sustava na objektu izradi kvalitetan projekt. Na taj se način profesionalnom i stručnom osoblju povjerava izrada procjene ugroženosti i sigurnosnog elaborata, te naravno projektne dokumentacije kojom se definira potreban oblik i stupanj tehničke zaštite na objektu. Tako možete biti sigurni da je za vaš objekt predviđen zaista potreban sustav zaštite i pripadajuća oprema kako vrstom tako i tipom i količinom.

Ako je riječ o glavnom projektu, uz projekt se izrađuje i službeni troškovnik na temelju kojeg možete tražiti unificirane ponude više različitih dobavljača i pritom biti sigurni da će vam svi ponuđači ponuditi istovjetnu opremu, bez variranja u klasi, količini i vrsti opreme. Tako osiguravate pravednu tržišnu utakmicu, a što je još važnije osiguravate sebe od mogućih neprofesionalnih poteza potencijalnih dobavljača.Naši partneri

Partneri smo mnogih renomiranih svjetskih kompanija.